Đảng ủy xã Hoằng Thanh: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ na

Đăng lúc: 16:03:58 03/01/2020 (GMT+7)

Đảng ủy xã Hoằng Thanh, tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ năm 2020. Ngày 2 tháng 1 năm 2020, tại hội trường văn hóa đa năng xã Hoằng Thanh, Đảng ủy xã Hoằng Thanh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ năm 2020.

 

(toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ năm 2020)

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, ban chấp hành Đảng ủy và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc hội nghị do đồng chí: Lê Phú Dũng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020, nằm trong kế hoạch tổng thể chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, Đảng ủy xã đã báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ xã năm 2020. Trong năm 2019, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy xã Hoằng Thanh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời quán triệt, triển khai các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hội nghị đã thông qua báo cáo số 133 – BC/ĐU, của Đảng ủy xã về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2019; kế hoạch số 40 – KH/ĐU của Đảng ủy xã về kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52 – NQ/TW, Chỉ thị số 35 – CT/TW; Chỉ thị số 36 – CT/TW, Quy định số 205 – QĐ/TW, các kết luận của Bộ chính trị; Chỉ thị số 38 – CT/TW của Ban Bí thư (Khóa XII); Nghị quyết số 15 – NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Kế hoạch số 41 – KH/ĐU của Đảng ủy xã về kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp của Ban Thường Vụ huyện ủy, các quy chế của Ban thường vụ huyện ủy; Kê hoạch tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023, Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; công văn số 980 – CV/HU của Huyện ủy Hoằng Hóa về việc triển khai thực hiện Quy định 205 – QĐ/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; kế hoạch số 168 – KH/HU của Huyện ủy Hoằng Hóa về kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ  các cấp tiến Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Về công tác Đảng, đã chỉ đạo HTXDVNN, trạm y tế và công an xã thành lập chi bộ, nhiệm kỳ 2019 – 2020, cử 01 đồng chí học lớp TCLL CT – HC tại chức, chỉ đạo 05 chi bộ tổ chức kết nạp 08 quần chúng ưu tú vào đảng. Xét 06 đảng viên dự bị đề nghị công nhận đảng viên chính thức, giới thiệu 03 quần chúng ưu tú học lớp nhận thức về Đảng và xét 12 đồng chí đề nghị tặng huy hiệu 30,40,45,50,55,70 năm tuổi đảng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đạt  hiệu quả cụ thể:  Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 12,9 % kế hoạch, vượt 13,6% kế hoạch, tổng sản lượng lương thực có hạt 1.325 tấn, thu nhập bình quân đầu người  43.100.000 đồng   Quan tâm chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã đạt xã nông thôn mới năm 2019; công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được triển khai thực hiện; Công tác tư pháp, hộ tịch, công tác thu, chi ngân sách được quan tâm đã tiến hành thu phí, lệ phí đạt với dự toán huyện giao; lĩnh vực văn hóa có được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm; tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức có sự chuyển biến tích cực. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể xã tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, quan tâm xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, đoàn viên. Bên cạnh những kết quả đạt được, vân còn tồn tại những hạn chế như: Công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp chưa được tập trung, công tác gieo trồng còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng kéo dài, công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, công tác tuyên truyền chưa có chiều sâu…

Tại hội nghị các Đảng viên có ý kiến tham gia phát biểu tham luận, các ý kiến đã tập trung đánh giá việc thực hiện công tác Đảng năm 2019 và các giải pháp khắc phục những tồn tại trong thời gian tới.

Hội nghị, cũng đã  trao huy hiệu đảng 40, 45, 50,55 tuổi đảng và khen thưởng cho 2 chi bộ (  Đông Xuân Vi, trường Trung học ) và 38 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phong trào công tác Đảng năm 2019,

(Đ/c: Lê Phú Dũng – BT.Đảng ủy – CT.HĐND xã, trao huy hiệu đảng cho các đồng chí Đảng viên 40,45 tuổi đảng)

(Đ/c: Nguyễn Đức Chân – P.BT Thường trực Đảng trao huy hiệu 50 và 55 tuổi đảng cho các đồng chí đảng viên)

(Tặng giấy khen cho các đồng chí Đảng viên đã hoàn thành xuất sắc công tác Đảng năm 2019)

Phát biểu bế mạc hội nghị tại xã, đồng chí Lê Phú Dũng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đánh giá kết quả đạt được trong năm 2019 , cũng như tinh thần học tập nghiêm túc của các đảng viên trong toàn đảng bộ. Đồng thời  Đồng chí đề nghị, sau hội nghị này, các chi bộ tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1.Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng chống dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Đẩy mạnh xã hội hóa, xây dựng nguồn lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển KT – XH. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, tạo them nhiều việc làm mới và nâng cao đời sống nhân dân.

3. Thực hiện nhiệm vụ QP – AN, hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2020, tăng cường công tác phòng chống tội phạm; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở, giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo TTATXH.

4. Chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, trước hết là tập thể cấp ủy, quản lý điều hành có hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 -2023 và Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí cũng nhấn mạnh hiện nay tết nguyên Đán canh tý đã đến gần, các con em xa quê về rất đồng, cần đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự- ATGT, bình ổn định giá cả thị trường, làm tốt công tác chăm sóc, an sinh xã hội cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để mọi người dân trên địa bàn xã đón tết nguyên đán canh tý vui vẻ, lành mạnh, tiết kiệm và nhân dịp hội nghị này đồng chí gửi lời chúc sức khỏe – hạnh phúc tới các đồng chí cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn xã.

Sau ½ ngày làm việc, hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

                                                                          Người viết: Nguyễn Thị Lan – Công chức văn hóa xã