Truy cập

Hôm nay:
298
Hôm qua:
303
Tuần này:
298
Tháng này:
5671
Tất cả:
169280

Ý kiến thăm dò

Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 16/01/2018 09:17:04

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Phú Dũng

Bí thư ĐU

944251968

2

Nguyễn Đức Chân

PBT Thường trực ĐU

975762526

3

Cao Đình Vũ

CT UBND

918730586

4

Nguyễn Thi Tuyết

PCT HĐND

944684589

5

Lê Hữu Tư

PCT UBND

912367253

6

Trương Văn Tân

PCT UBND

945791012

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 16/01/2018 09:17:04 (GMT+7)

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lê Phú Dũng

Bí thư ĐU

944251968

2

Nguyễn Đức Chân

PBT Thường trực ĐU

975762526

3

Cao Đình Vũ

CT UBND

918730586

4

Nguyễn Thi Tuyết

PCT HĐND

944684589

5

Lê Hữu Tư

PCT UBND

912367253

6

Trương Văn Tân

PCT UBND

945791012