Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 15:05:10 21/12/2018 (GMT+7)

UBND XÃ HOẰNG THANH

 

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Số điện thoại

I

Ban thường vụ Đảng ủy

1

Lê Phú Dũng

Bí Thư ĐU – CT HĐND

0972826966

2

Nguyễn Đức Chân

Phó BT TT ĐU

0975762526

3

Cao Đình Vũ

PBT – Chủ tịch UBND

0968530586

4

Trương Văn Tân

Phó Chủ tịch UBND

0354420200

5

Lê Thị Chung

Chủ tịch MTTQ

0868632146

II

Thường trực Hội đồng nhân dân xã

1

Lê Phú Dũng

Chủ Tịch HĐND

0972826966

2

Nguyễn Thị Tuyết

Phó Chủ tịch HĐND

0326820406

III

Uỷ ban nhân dân xã

1

Cao Đình Vũ

Chủ tịch UBND

0968530586

2

Trương Văn Tân

Phó Chủ tịch UBND

0354420200

3

Lê Hữu Tư

Phó Chủ tịch UBND

0976955799

4

Lê Công Hùng

UVUB – Trưởng CA xã

0916640036

5

Nguyễn Văn Cường

UVUB- Chỉ huy trưởng BCHQS

0399337990

6

Hoàng Thị Hảo

CC Tài chính- Kế toán

0915427139

7

Nguyễn Thế Bách

CC Tài chính- Kế toán

0966021399

8

Cao Thùy Dung

CC Tài chính- Kế toán

0986791136

9

Lê Thị Hồng

CC Văn phòng- TK

0982977641

10

Cao Văn Tâm

CC Văn phòng- TK

0386692956

11

Lường Thị Huệ

CC Văn phòng- TK

0945236468

12

Bùi Thị Lan

CC Văn phòng- TK

0949386365

13

Nguyễn Thị Lan

CC Văn hóa – Xã hội

0398882543

14

Lê Xuân Hùng

CC Văn hóa – Xã hội

0969323968

15

Trương Thị Liên

CC Văn hóa – Xã hội

0394886496

16

Trương Thị Hiền

CC Tư Pháp HT

0989984638

17

Lê Thị Lâm

CC Tư Pháp HT

0975536838

18

Đỗ Đình Bắc

CC Địa Chính XD

0946821636

IV

Các ban ngành đoàn thể  xã

1

Lê Thị Chung

CT MTTQ

0868632146

2

Lê Hữu Quang

BT ĐTN

0336396368

3

Lê Thị Dung

CT HPN

0364812965

4

Nguyễn Văn Minh

CT CCB

0973109679

5

Lường Thị Hòa

CT HND

0978534128

V

Thôn và các trường học, y tế

1

Trương Ngọc Khanh

BTCB thôn Đại Long

0387313050

2

Lê Thị Thoa

Trưởng thôn Đại Long

0988759418

3

Trương Thị Hoa

BTCB thôn Liên Hà

0379416720

4

Lê Phú Số

Trưởng thôn Liên Hà

0339195919

5

Cao Thị Lan

BTCB thôn Đông Tây Hải

 

6

Trương Đình Duyên

Trưởng thôn Đông Tây Hải

0352264415

7

Cao Đại Long

BTCB thôn Tây Xuân Vi

0974743317

8

Hoàng Thị Chí

Trưởng thôn Tây Xuân Vi

0336061560

9

Phạm Thị Xuân

BTCB thôn Đông Xuân Vi

 

10

Đặng Thị Thúy Phương

Trưởng thôn Đông Xuân vi

0356113836

11

Đỗ Thị Hoa

BTCB thôn Trung Hải

0383803912

12

Lê Đức Thọ

Trưởng thôn Trung Hải

0976412120

13

Nguyễn Thành Đồng

BTCB thôn Quang Trung

0977373216

14

Nguyễn Thị Hào

Trưởng thôn Quang Trung

0353419103

15

Cao Thị Hạnh

Hiệu Trưởng mầm non

0984141024

16

Trần Thị Lan

Hiệu Trưởng Tiểu học

0948135343

17

Phạm Thị Hoa

Hiệu trưởng THCS

0348178789