Phổ biến tuyên truyền

THÔNG BÁO Niêm yết công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Thanh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu

THÔNG BÁO Niêm yết công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Thanh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu

xã Hoằng Thanh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Kết quả đánh giá và đề nghị công nhận Xã Hoằng Thanh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Về việc tổ chức hội nghị đối thoại chính sách pháp luật giữa Ủy ban nhân dân xã với nhân dân

Về việc tổ chức hội nghị đối thoại chính sách pháp luật giữa Ủy ban nhân dân xã với nhân dân

LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
12