Đảng ủy xã Hoằng Thanh, tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Đăng lúc: 08:20:04 10/07/2019 (GMT+7)

Ngày 09 tháng 7năm 2019, tại hội trường văn hóa đa năng xã Hoằng Thanh, Đảng ủy xã Hoằng Thanh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 09 tháng 7năm 2019, tại hội trường văn hóa đa năng xã Hoằng Thanh, Đảng ủy xã Hoằng Thanh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, ban chấp hành Đảng ủy và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.

Khai mạc hội nghị do đồng chí: Lê Phú Dũng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, phát biểu và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 trong điều kiện có nhiều khó khăn bởi các yếu tố về kinh tế, giá cả, thời tiết, dịch bệnh…đã tác động, ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống, sản xuất của nhân dân. Song được sự quan tâm chỉ đạo của huyện cùng với sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong xã đã đạt được nhiều kết quả.

Hội nghị được nghe đồng chí: Nguyễn Đức Chân – Phó bí thư thường trực đảng ủy thông qua báo cáo tình hình 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế xã hội cơ bản ổn định và phát triển so với cùng kỳ, sản xuất công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, thu cân đối ngân sách đảm bảo tiến độ, văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo và triển khai kịp thời, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức tốt và hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của các cấp đúng thời gian nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác tổ chức cán bộ và đảng viên luôn được phát triển, trong 6 tháng đầu năm 2019 chỉ đạo 3 chi bộ tổ chức kết nạp được 5 quần chúng ưu tú vào Đảng, xét đề nghị 2 đảng viên dự bị trở thanh đảng viên chính thức, giới thiệu 3 quần chúng ưu tú học lớp nhận thức về đảng và xét đề nghị được tặng huy hiệu 40,50,55, 70 năm tuổi đảng. Bên cạnh đó đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các chi bộ, từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục những hạn chế tại các chi bộ, nhằm nâng cao sức chiến đấu trong các chi bộ và tập trung phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền , vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các nhieemmj vụ tại địa phương.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí: Lường Thị Hòa – Chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã, thông qua báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, báo cáo đã chỉ rõ, Đảng bộ xác định công tác xây dựng Đảng về chính trị là nhiệm vụ then chốt, là nhân tố hang đầu đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đảng ủy đến cấp ủy các chi bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Luôn lắng nghe các ý kiến đóng góp của nhân dân để uốn nắn kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo mọi điều kiện đề nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Sau khi nghe các báo cáo của Đảng ủy, các đồng chí đảng viên trong đảng bộ tham ý kiến, xây dựng và đóng góp hoàn thiện các nội dung báo cáo đề ra. Đồng thời đưa ra nhiều biện pháp trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Cũng tại hội nghị đã tăng huy hiệu 30, 45, 50. 70 năm tuổi đảng cho các đồng chí đảng viên.

skct đảng2.jpg

Đ/c Lê Phú Dũng - BT ĐU trao huy hiệu 50,70 năm tuổi Đảng cho các ĐV

 

skct đảng.jpg
Đ/c Nguyễn Thị Nhự - ĐV 70 năm tuổi Đảng

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Phú Dũng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã ghi nhận và đánh giá cao  trách nhiệm, tinh thần nghiêm túc của các đảng viên trong toàn đảng bộ. Đồng thời Đồng chí đề nghị, sau hội nghị này, các chi bộ tiếp tục quán triệt và tuyên truyền các nội dung của hội nghị đến cán bộ, đảng viên  cần tiếp tục và thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm  đã đề ra, và nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên từ đó tuyên truyền, vận động tốt nhân dân chap hành đường lôi, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng của địa phương.

 Nguyễn Thị Lan – Công chức văn hóa xã