Công khai kết quả giải quyết TTHC

Kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 4 (từ 8.4 đến 12/4/2024)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 2 tháng 4 (từ 8.4 đến 12/4/2024)

Kêt quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 4 (từ 1/4/2024 đến 4/4/2024)

Kêt quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 4 (từ 1/4/2024 đến 4/4/2024)

kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 3 năm 2024 (từ 25/3 đến 29/3/2024)

kết quả giải quyết TTHC tuần 4 tháng 3 năm 2024 (từ 25/3 đến 29/3/2024)

kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 3 năm 2024 (từ 18.3 đến 22.3.2024)

kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 3 năm 2024 (từ 18.3 đến 22.3.2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC Tuần 2 tháng 3 (từ 11.3.2024 đến 16.3.2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC Tuần 2 tháng 3 (từ 11.3.2024 đến 16.3.2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC Tuần 1 tháng 3 năm 2024 (từ 03.3.2024-9.3.2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC Tuần 1 tháng 3 năm 2024 (từ 03.3.2024-9.3.2024)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 2 năm 2024 (19/2-23/2/2024)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 2 năm 2024 (19/2-23/2/2024)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 2 năm 2024 (từ 01/2-05/2/2024)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 2 năm 2024 (từ 01/2-05/2/2024)

Giải quyết TTHC tuần 4 tháng 01 năm 2024 (từ ngày 22.1 đến 26.1.2024)

Giải quyết TTHC tuần 4 tháng 01 năm 2024 (từ ngày 22.1 đến 26.1.2024)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 03.1 đến 19.1.2024)

Kết quả giải quyết TTHC tuần 3 tháng 1 năm 2024 (từ ngày 03.1 đến 19.1.2024)

Công khai kết quả giải quyết TTHC Tuần 4 tháng 12 (từ 27/11/2023 - 01/12/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC Tuần 4 tháng 12 (từ 27/11/2023 - 01/12/2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 11 (từ ngày 1.11 đến 10.11.2023)

Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 1 tháng 11 (từ ngày 1.11 đến 10.11.2023)