Xã Hoằng Thanh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 01/CT –TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính Phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015 -2020 Hoằng Thanh, ngày 21 tháng 2 năm 2020

Đăng lúc: 16:07:46 21/02/2020 (GMT+7)

Sáng ngày 21 tháng 2 năm 2020, tại hội trường văn hóa đa năng xã Hoằng Thanh, UBND xã Hoằng Thanh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 01/CT – TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính Phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015 -2020.

 

 

Dự hội nghị có các đồng chí đồn biên Phòng Hoằng Trường và có các đồng chí Ban thường Vụ Đảng ủy, HĐND, TT.UBND, UBMTTQ, trưởng các đoàn thể, cán bộ công chức, bí thư thôn trưởng, thôn đội trưởng, tổ các an ninh  7 thôn.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Hữu Tư phó chủ tịch UBND xã, thông qua báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT – TTg ngày 09/01/2025 của Thủ tướng Chính Phú “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mơi”Giai đoạn 2015 – 2020.

(Toàn cảnh hội nghị)

Sau 5 năm thực hiện chỉ thị số 01/CT – TTg ngày 09/01/2025 của Thủ tướng Chính Phú “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mơi”Giai đoạn 2015 – 2020 trên địa bàn xã Hoằng Thanh, dưới sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy và chính quyền địa phương, công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn xã ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực.

Cụ thể là: địa phương đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội đồn biên phòng Hoằng Trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Trong năm 2019,  đã tổ chức tuyên truyền 12 buổi/530 người tham gia, tổ chức 03 buổi họp dân với 120 lượt người tham gia, thành lập 4 tổ tự quản an ninh trật tự/40 thành viên, 8 tổ tự quản bến bãi/16 thành viên; 1 tổ tàu thuyền viên, phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng ngừa, tố giác tội phạm và xây dựng các tổ tự quản, tổ an ninh cùng với 228 bè mãng đang ngày đêm hoạt động trên biển, thực sự là tai mắt, cánh tay nối dài của lực lượng chuyên trách bảo vệ chủ quyền biển đảo, khẳng định chủ quyền trên biển của Tổ Quốc.Trong những năm qua địa phương phối hợp với đồn biên phòng Hoằng Trường tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền pháp luật về chủ quyền biển đảo và tổ chức tập huấn nên phương án diễn tập phòng chống các thế lực thù địch, cũng như phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn…Qua đó góp phần quan trọng giảm tội phạm, đảm bảo ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội. người nghe, mở 4 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 238 tổ tự quản đường biên cột mốc, bến bãi an toàn, tàu thuyền an toàn. Thông qua tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, nhân dân được nâng lên, làm cho mọi người hiểu rõ về chủ quyền lãnh thổ, biên giới của Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, đồng thời, khơi dậy ý thức, trách nhiệm của toàn dân hướng về biên giới, biển, đảo, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc.

Hội nghị cũng đã chỉ ra một số tồn tại trong quá trình thực hiện phong trào, đồng thời thảo luận và thông qua các giải pháp trọng tâm để thực hiện phong trào hiệu quả hơn trong thời gian tiếp theo.

Dự và phát biểu tại hội nghị đồng chí Trung Tá Trần Văn Hoàn quyền Đồn trưởng đồn biên phòng Hoằng Trường đã ghi nhận những kết quả của địa phương  xã Hoằng Thanh đạt được trong những năm qua, xã Hoằng Thanh cũng là xã đầu tiên 59 xã có đường biên giới của tỉnh Thanh Hóa, đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ Thị số 01 CT – TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính Phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2015 -2020, với sự tham gia đông đảo các ngư dân phát biểu tại hội nghị cũng đã chỉ ra được những mặt mạnh và khó khăn trong việc tham gia lao động đánh bắt và bảo vệ chủ quyền biên giới trên tuyến biển. Qua đó đồng chí cũng đã nhấn mạnh để xây dựng và thực hiện chỉ thị số 01 ngày càng có chiều sâu hơn thì cấp ủy và chính quyền xã Hoằng Thanh, cũng cần thực hiện một số nội dung sau: Cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền mang tính có chiều sâu để cán bộ, Đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân về chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiện toàn tổ an ninh tự quản, xây dựng nhân rộng các mô hình tự quản gắn với lao động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phối hợp chặt chẽ hơn nữa cán bộ đồn biên phòng với chính quyền và nhân dân.

Cũng tại hội nghị này đồng chí Nguyễn Đức Chân – Phó bí thư thường Trực Đảng ủy xã Phát biểu những kết quả đạt được của chính quyền. Bên cạnh đó đồng chí cũng nhấn mạnh để làm tốt hơn nữa cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến phong trào; nhanh chóng xây dựng và triển khai  các mô hình tự quản, chủ động làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật; lồng ghép chặt chẽ hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh; tiếp tục nhân rộng các mô hình tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc, ngư trường, bến bãi...

Nhân dịp này, UBND xã tặng giấy khen cho 1 tập thể cán bộ và nhân dân thôn Đông Tầy Hải  và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc sau 5 năm thực hiện Phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trên địa bàn xã Hoằng Thanh”.

(Đ/c: Lê Phú Dũng – bí thư Đảng ủy – CT.HĐND xã tặng giấy khen cho cán bộ và nhân dân Thôn Đông Tây Hải)

(Đ/c: Nguyễn Đức Chân – P.BT Thường Trực Đảng ủy xã cùng Đ/c: Cao Đình Vũ – CT.UBND xã tặng giấy khen có các cá nhân)

                                                                    Nguyễn Lan. Công chức văn hóa xã