Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Hoằng Thanh, họp và triển khai kế hoạch số 89 của UBND huyện về xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu và đề án 1089 của UBND huyện về xây dựng vườn hộ, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 99 về chỉnh trang cảnh quang đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đăng lúc: 16:52:08 06/08/2021 (GMT+7)

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Hoằng Thanh, họp và triển khai kế hoạch số 89 của UBND huyện về xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu và đề án 1089 của UBND huyện về xây dựng vườn hộ, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 99 về chỉnh trang cảnh quang đảm bảo vệ sinh môi trường.

Sáng ngày 5 tháng 8 năm 2021, tại hội trường văn hóa đa năng xã Hoằng Thanh, Ban chỉ đao xây dựng nông thôn mới nâng cao xã đã họp và triển khai kế hoạch số 89 của UBND huyện về xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu và đề án 1089 của UBND huyện về xây dựng vườn hộ, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 99 về chỉnh trang cảnh quang đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tham dự hội nghị có toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã, cán bộ công chức, hiệu trưởng 3 trường, trạm y tế, bí thư thôn trưởng 7 thôn.

Chủ trì hội do đồng chí: Lê phú Dũng – Bí thư đảng ủy – CT.HĐND trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn nâng cao của xã, đã đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch 99 của UBND huyện về chỉnh trang cảnh quang đảm bảo vệ sinh môi trường, với mục đích xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu (năm 2021 xác định thôn Quang Trung là thôn đi đầu đầu tiên của xã về thôn kiểu mẫu đạt năm 2021) nhằm với kết quả đã thực hiện kế hoạch 99 đã đã hoàn thành xong hệ thống đường điện chiếu sáng công cộng với tổng chiều dài 29,6 km, hệ thống đường nhựa hóa các tuyến đường liên xã đã cơ bản hoàn thành, hệ thống trường, trạm của xã đạt chuẩn quốc gia, việc xây dựng môi trường, cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Hoằng Thanh đã tiếp tục phát động chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã.

Đồng chí cũng nhận mạnh với cơ chế của hội đồng của UBND huyện về kích cầu xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu là mỗi thôn đạt được tặng 100 triệu đồng, còn đối với xã cơ chế của hội đồng nhân dân xã mỗi thôn xây dựng cổng chào thôn hỗ trợ 40 triệu đồng 1 cổng chào thôn và việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nhằm hướng tới 1 thôn hiện đại hóa. Để đạt được thôn kiểu mẫu cần sự tập trung cao độ, và sự đoàn kết chặt chễ của cán bộ và nhân dân trong thôn  cùng xây dựng thôn kiểu mẫu.

Hội nghị được nghe các đồng chí trong công chức chuyên môn, tham mưu, báo cáo những kế hoạch, biện pháp xây dựng thôn kiểu mẫu, và xây dựng vườn hộ theo tiêu chí 3 sao và 5 sao. Các ý kiến đều đi sâu các vấn đề còn vướng mắc như công tác vệ sinh môi trường, việc phân loại rác thải sinh hoạt để cho đội thu gom rác thải chưa cao, vấn đề vứt rác thải ở các đầu cầu, đầu cống các khu không có nhà ở vẫn còn nhiều điều này làm mất đi vè đẹp cảnh quang môi trường mà còn gây bốc mùi hôi thôi tại các khu dân cư xung quạnh và hệ thống  lòng, lề đường đã được nhựa hóa đẹp tuy nhiên vẫn còn nhiều hộ dân chưa có ý thức cao vẫn bỏ vật liệu xây dựng tập kết, đặc biệt là việc vi phạm bỏ hồ xi đánh trên con đường nhựa hóa, việc tái lấn chiếm lòng lề đường tại các ngã ba ngã tư để buôn bán lại tái phát… Sauk hi các đồng chí tham dự hội nghị đã đưa ra các ý kiến thảo luận, đồng chí chủ trì hội nghị đã kết luận hội nghị.

          Để hoàn thành mục tiêu trong năm 2021 xã  có 1 thôn Quang Trung là thôn đầu tiên trong xã, đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu thì toàn ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã, phải tập trung cao độ tiến hành rà soát 14 tiêu chí theo quyết định 26 của UBND Tỉnh Thanh Hóa về thôn kiểu mẫu và 7 tiêu chí đặc trung của huyện, quyết tâm cao cùng với cán bộ và nhân dân thôn Quang trung đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu và đến đầu năm 2022 sẽ xây dựng tiếp hai thôn Liên Hà và Đông Tây Hải, các thôn còn lại trên tinh thần thực hiện kế hoạch của xã phát động nhân dân thi đua lập thành tích xây dựng thôn kiểu mẫu. Giao cho UBMTT Q xã và các đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác vận động tuyên các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào của địa phương về xây dựng thôn kiểu và vườn hộ.  Ban công an xã cần tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra xử lý kiêm các vấn đề an ninh trật tự, việc tái lần chiến lòng lề đường để vật liệu xây dựng, đánh xi măng đã được nhựa hóa, tiệc tái lẫn chiến kinh doanh họp chợ.

                                                              Nguyễn Lan - Công chức văn hóa xã