Hoạt động của HĐND & UBND Xã

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHPN XÃ HOẰNG THANH

Trong 2 ngày 18,19/4/2021, Hội LHPN xã Hoằng Thanh tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội khuyến học xã Hoằng Thanh tổ chức Đại hội đại biểu hội khuyến học lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 23 tháng 3 năm 2021, tại Hội trường UBND xã; Hội khuyến học xã Hoằng Thanh đã tổ chức đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị các đồng chí BTV hội người khuyến học huyện Hoằng Hóa cùng dự và chỉ đạo

Hội người cao tuổi xã Hoằng Thanh, tổ chức Đại hội đại biểu hội người cao tuổi lần thứ IV nhiệm ký 2021 - 2026

Ngày 08 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường UBND xã; Hội Người cao tuổi xã Hoằng Thanh đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Nguyễn Hải Đường – Phó chủ tịch Hội người cao Tuổi Huyện và các đồng chí BTV hội người cao tuổi huyện Hoằng Hóa cùng dự và chỉ đạo

Hội nông dân xã Hoằng Thanh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Chiều ngày 06 tháng 1 năm 2020, tại hội trường văn hóa đa năng xã Hoằng Thanh, được sự thống nhất của ban thường vụ Đảng ủy, Hội Nông Dân xã Hoằng Thanh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Hội liên hiệp phụ nữ xã Hoằng Thanh kết hợp với quỹ tym tổ chức hội nghị công tác hội và hoạt động quỹ tym năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Chiều ngày 30 tháng 12 năm 2019, tại hội trường văn hóa đa năng xã Hoằng Thanh, được sự thống nhất của ban thường vụ Đảng ủy, Hội liên hiệp phụ nữ xã kết hợp với quỹ tym tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và hoạt động quỹ tym năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hoằng Thanh khóa XX

Sáng ngày 02 tháng 7 năm 2019,Thường trực UB.MTTQ xã tổ chức hội tiếp xúc cử tri giữa Đại biểu Hội đồng nhân dân xã với cử tri 6 thôn tại hội trường văn hóa đa năng xã Hoằng Thanh.