Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Nguyễn Văn Cường
  Ngày sinh: 06/04/1985
  Quê quán: Xã Hoằng Phụ , Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Phụ , Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại Học
  Chức vụ : Chỉ huy trưởng BCHQS xã
  Họ và Tên:
  Ngày sinh:
  Quê quán:
  Thường trú:
  Trình độ :
  Chức vụ : Trưởng CA xã
  Họ và Tên: Lường Thị Hòa
  Ngày sinh: 05/04/1983
  Quê quán: Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Trung hải,Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Chủ tịch MTTQ xã
  Họ và Tên: Lê Thị Chung
  Ngày sinh: 06/03/1984
  Quê quán: Hoằng Vinh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Liên Hà, xã Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Nông nghiệp
  Chức vụ : Chủ tịch hội nông dân xã
  Họ và Tên: Lê Hữu Quang
  Ngày sinh: 20/03/1986
  Quê quán: Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Đại Long,Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Trình độ : Đại Học Luật
  Chức vụ : Bí thư đoàn TNCS HCM
  Họ và Tên: Lê Thị Dung
  Ngày sinh: 18/10/1983
  Quê quán: Hoằng Kim, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Đại Long,Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Quản trị kinh doanh
  Chức vụ : Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ xã
  Họ và Tên: Nguyễn Văn Minh
  Ngày sinh: 22/06/1991
  Quê quán: Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Đông Tây hải,Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Luật
  Chức vụ : Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
  Họ và Tên: Lê Công Hùng
  Ngày sinh: 13/01/1978
  Quê quán: Xã Hoằng Thịnh , Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Xã Hoằng Thịnh , Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Trường Đại học An ninh
  Chức vụ : Uỷ viên Ủy ban - Trưởng công an xã