Công khai xin lỗi người dân

Đăng lúc: 11:06:00 18/10/2023 (GMT+7)

Xin lỗi người dân vì chậm trả TTHC Lê Danh Hùng - thôn Đại Long và Đỗ Thị Tỉnh thôn Đại Long