Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Cao Đình Vũ
  Ngày sinh: 20/10/1966
  Quê quán: Hoằng Đông, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Lê giang,xã Hoằng Đông, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Luật
  Chức vụ : Chủ tịch UBND Xã
  Họ và Tên: Lê Hữu Tư
  Ngày sinh: 25/10/1980
  Quê quán: Xã Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Đông Tây Hải, xã Hoằng Thanh,Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Phó chủ tịch UBND xã
  Họ và Tên: Trương Văn Tân
  Ngày sinh: 02/05/1967
  Quê quán: Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Tháng Mười, Xã Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Luật
  Chức vụ : Phó chủ tịch UBND xã