Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Phú Dũng
  Ngày sinh: 27/05/1969
  Quê quán: Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Thường trú: Liên Hà, Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Nông nghiệp
  Chức vụ : Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã
  Họ và Tên: Nguyễn Thị Tuyết
  Ngày sinh: 10/08/1969
  Quê quán: Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Đông Tây hải, Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Trình độ : Đại Học Quản lý Kinh tế
  Chức vụ : Phó chủ tịch HĐND xã