Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Phú Dũng
  Ngày sinh: 27/05/1969
  Quê quán: Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Thường trú: Liên Hà, Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Nông nghiệp
  Chức vụ : Bí thư Đảng ủy Xã
  Họ và Tên: Nguyễn Đức Chân
  Ngày sinh: 19/04/1969
  Quê quán: Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Thường trú: Tây xuân vi, Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học XD Đảng và Chính quyền
  Chức vụ : Phó BT TT ĐU
  Họ và Tên: Cao Đình Vũ
  Ngày sinh: 20/10/1966
  Quê quán: Hoằng Đông, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Lê giang,xã Hoằng Đông, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Luật
  Chức vụ : Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã