Truy cập

Hôm nay:
296
Hôm qua:
303
Tuần này:
296
Tháng này:
5669
Tất cả:
169278

Ý kiến thăm dò

Thanh Hóa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Tố cáo; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ngày 14/11/2018 09:22:15

Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Luật Tố cáo, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thìn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các địa phương.

hn2.jpg
Đồng chí Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn khẳng định Luật Tố cáo và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP có nhiều quy định mới quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tham nhũng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội; nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Để sớm đưa nội dung các văn bản quy phạm pháp luật vào thực tiễn cuộc sống, đồng chí đề nghị cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành cần tập trung nghiên cứu, tìm hiểu và có kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai kịp thời, sâu rộng đến cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.
 
hn1.jpg
 
Quang cảnh Hội nghị.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Kim - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ và đồng chí Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Văn phòng Chính phủ trình bày các nội dung cơ bản của Luật Tố cáo và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, gồm 9 chương, 67 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật Tố cáo năm 2018 tiếp tục kế thừa quy định của Luật Tố cáo năm 2011 về phạm vi điều chỉnh, trong đó quy đinh về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với 2 nhóm hành vi vi phạm pháp luật: Tố cáo hành vi vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực.

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC có nhiều điểm mới quan trọng, trong đó Nghị định quy định thống nhất UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công – đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND cấp tỉnh; UBND cấp huyện quyết định thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; UBND cấp xã quyết định thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả./.
 
Bích Phương (thanhhoa.gov.vn)

Thanh Hóa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Tố cáo; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đăng lúc: 14/11/2018 09:22:15 (GMT+7)

Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Luật Tố cáo, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thìn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các địa phương.

hn2.jpg
Đồng chí Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn khẳng định Luật Tố cáo và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP có nhiều quy định mới quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tham nhũng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội; nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Để sớm đưa nội dung các văn bản quy phạm pháp luật vào thực tiễn cuộc sống, đồng chí đề nghị cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành cần tập trung nghiên cứu, tìm hiểu và có kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai kịp thời, sâu rộng đến cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.
 
hn1.jpg
 
Quang cảnh Hội nghị.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Kim - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ và đồng chí Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Văn phòng Chính phủ trình bày các nội dung cơ bản của Luật Tố cáo và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, gồm 9 chương, 67 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật Tố cáo năm 2018 tiếp tục kế thừa quy định của Luật Tố cáo năm 2011 về phạm vi điều chỉnh, trong đó quy đinh về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với 2 nhóm hành vi vi phạm pháp luật: Tố cáo hành vi vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực.

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC có nhiều điểm mới quan trọng, trong đó Nghị định quy định thống nhất UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công – đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND cấp tỉnh; UBND cấp huyện quyết định thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; UBND cấp xã quyết định thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả./.
 
Bích Phương (thanhhoa.gov.vn)