Xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Hoằng Thanh, tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)

Sáng 3/2/2020, tại nhà văn hóa đa năng xã Hoằng Thanh, Đảng bộ xã Hoằng Thanh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)..

Đảng ủy xã Hoằng Thanh: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ na

Đảng ủy xã Hoằng Thanh, tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ năm 2020. Ngày 2 tháng 1 năm 2020, tại hội trường văn hóa đa năng xã Hoằng Thanh, Đảng ủy xã Hoằng Thanh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ năm 2020.

Đảng ủy xã Hoằng Thanh, tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 09 tháng 7năm 2019, tại hội trường văn hóa đa năng xã Hoằng Thanh, Đảng ủy xã Hoằng Thanh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Đảng bộ xã Hoằng Thanh học tập nghị quyết

Đảng bộ xã Hoằng Thanh, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quy định của Bộ chính trị, Ban bí thư Trung ương (khóa XII) và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy